هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند. برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری قابل معامله زرین کوروش به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آن‌ها.
4 کارمزد متولي سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد بازارگردان سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.1 درصد (0.001) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می¬باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
10 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 600 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق¬ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.