درباره صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری قابل معامله زرین کوروش

اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری قابل معامله زرین کوروش در تاریخ 1399/11/07 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ... ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ... نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط مي‌تواند در دارايي‌هاي ريالي داخل كشور سرمايه‌گذاري كند و سرمايه‌گذاري خارجي (ارزي) به هر نوع و شكل غيرمجاز مي‌باشد. خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطۀ کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. بازارگردان صندوق، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. به درخواست بازارگردان، واحدهای سرمایه‌گذاری جدید به نام وی صادر می‌شود. بازارگردان می‌تواند درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در مالکیت وی می‌باشد را ارائه دهد. جزئیات مربوط به این امر در رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.